Razpis

 

   

 

Radio Monošter

razpisuje prosto delovno mesto

slovenskega radijskega novinarja

za nedoločen čas

 

 

Trajanje delovnega razmerja: zaposlitev za nedoločen čas na osnovi Zakona o delovnih razmerjih

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas (40 ur na teden)

Kraj opravljanja dela: Železna županija, 9970 Monošter, Gárdonyi u.1.

 

Opis dela in nalog: urejanje novic, pisanje poročil, priprava intervjujev na terenu oziroma izvajanje vseh aktivnosti za Radio Monošter, ki so povezane z oddajanjem radijskih programov, samostojno urejanje pripravljenega gradiva za objavo, poznavanje osnov studijske tehnike ter vklopa in izklopa oddajniške opreme, vključitev v program in nadzor nad izvajanjem programa.

 

Razpisni pogoji:

 • Sposobnost navezovanja stikov
 • Razgledanost
 • Novinarske-reporterske veščine
 • Samostojno delo (iskanje tematik, oseb za intervjuje)
 • Odlično poznavanje porabskega in/ali goričkega (prekmurskega) slovenskega narečja
 • Vsaj srednješolska izobrazba
 • vozniški izpit B-kategorije
 • Osnovne računalniške spretnosti
 • Pripravljenost sodelovati na občasnih strokovnih izpopolnjevanjih

 

Pri ocenjevanju vloge pomeni prednost:

 • poznavanje slovenskega knjižnega jezika
 • strokovna kvalifikacija

Svoji vlogi priložite naslednje dokumente, potrdila:

 • Kratek življenjepis in strokovna zasnova
 • potrdilo o nekaznovanosti, ki ni starejše od 3 mesecev

Primerno zdravstveno stanje – udeležba na pregledu na medicini dela v času zaposlitve.

 

 

 

 

Plača, nadomestila:

 • Plača v skladu z odobrenimi sredstvi v proračunu ustanove in sistemom drugih nadomestil oz. dodatkov k plači

 

Kompetence, ki pomenijo prednosti: delo v skupini, vztrajnost, mobilnost

 

Dokumenti, potrdila, ki jih je treba priložiti k vlogi:

fotokopija potrdila o šolski izobrazbi, pridobljenih kompetencah in znanjih, potrdilo o nekaznovanosti    

 

Datum nastopa dela:

Delovno mesto je možno zapolniti ne prej kot 9. avgusta 2021. Delodajalec odreja 3 mesečno poskusno delo.

 

Rok za oddajo prijave: takoj

 

 

Nadaljnje informacije v zvezi z razpisom delovnega mesta: Attila Bartakovics po telefonu 06-94-554-125 ali 06-30-338-9338.

 

Način oddaje vloge:

Po pošti na naslov Radio Monošter (9970 Szentgotthárd, Gárdonyi u.1.). Na ovojnici prosimo navedite »RAZPIS«.

 

Način ocenjevanja prispelih vlog na razpis:

            delodajalec

 

Rok za odločanje o vlogah: trajajoč

 

06.01.2022, Monošter

 

 

 

                         

                                                                                     Bartakovics Attila

                                                                                              diretkor

V živo

12.00 - 16.00h